DIGITALNA SERVISNA EVIDENCIJA

DOKUMENTUJEMO ISTORIJU SERVISIRANJA VAŠE MAZDE

Još 2005. Mazda je uvela digitalnu servisnu evidenciju. Prednost ove evidencije je da se celokupna istorija servisiranja čuva u centralnoj bazi podataka.

DETALJNA I UVIJEK DOSTUPNA

PREDNOSTI UKRATKO

Digitalna servisna evidencija ne obuhvata samo dokumente o istoriji servisiranja, već i detaljan opis svih radova, uključujući tačke za proveru i svaki otkriveni kvar. Aplikacija My Mazda omogućuje pristup svim vašim podacima u svako doba i takođe vas automatski podseća na nadolazeće zakazane preglede.

 

POTRAŽITE MAZDA PARTNERA

 

NISTE LJU­BITELJ DI­GIT­AL­NOG? NEMA PROB­LEMA!

Mazdin partner može da vam da sve dokumente u štampanom obliku ili poslati e-poštom na vaš zahtev. Ti dokumenti su dokaz istorije servisiranja vaše Mazde i pozitivno utiču na prodajnu vrednost vašeg vozila.