MAZDA EUROPE SERVICE

BEZBRIŽNO PUTOVANJE

 

Vozite  se Evropom i odjednom se vaš automobil pokvari, učestvuje u saobraćajnoj nezgodi ili vam ga ukradu. Ne brinite! Uz garanciju mobilnosti Mazda Europe Service pored sebe imate pouzdanog partnera—partnera na koga možete da se oslonite i koji će vam pomoći u bilo kojoj od navedenih situacija i to u više od 40 zemalja. 

Sa kupovinom nove Mazde ili sa svakim obavljenim redovnim servisom kod nekog od naših ovlašćenih partnera u skladu sa Mazdinim planom i programom održavanja, dobijate garanciju mobilnosti Mazda Europe Service (MES) u trajanju od 12 mjeseci. Za dobijanja prava na usluge Mazda Europe Service kvalifikovana su sva Mazda vozila, bez obzira na starost vozila i ukupno pređenu kilometražu.

KONTAKT

Odmah prijavite kvar korisničkom centru Mazda Europe Service putem telefona:

 

IZ CRNE GORE (BESPLATAN BROJ) 0800 81 310
IZ INOSTRANSTVA (UZ PLAĆANJE) +43 1 525 03 6314
U SLUČAJU KVARA ILI NEZGODE SA GARANCIJOM MOBILNOSTI MAZDA EUROPE SERVICE DOBIJATE
1. POMOĆ NA PUTU | ŠLEPANJE
U SLUČAJU KVARA ILI NEZGODE

Ukoliko zbog kvara ili nezgode ne možete da nastavite svoje putovanje, pozovite korisnički centar Mazda Europe Service koji će vam pružiti pomoć u najkraćem mogućem roku. Ako problem ne bude mogao da se riješi na licu mjesta, vaše vozilo ćemo odšlepati do najbližeg ovlašćenog Mazdinog servisnog partnera (ili na vaš zahtjev do željenog Mazda servisnog partnera ukoliko je udaljen do 50km od mjesta kvara ili nezgode). Pokrićemo troškove šlepanja kao i troškove taksi prevoza, lokalnog javnog transporta ili drugog načina prevoza po ispostavljanju originalnog računa, do iznosa od 80 EUR sa PDV-om.

2. ZAMJENSKO VOZILO | NASTAVAK PUTOVANJA | NOĆENJE | POVRATAK
ŠTA DALJE?

Ako vaše vozilo ne može da bude popravljeno istog dana, obezbijedićemo vam odgovarajuće zamjensko vozilo i pokriti troškove iznajmljivanja do najviše 5 radnih dana.

Ukoliko se kvar desio više od 80km (vazdušne linije) od vašeg mjesta stanovanja, pokrićemo troškove željezničkog prevoza u prvoj klasi. Ako je predviđeno trajanje putovanja željeznicom duže od 6 sati, pokrićemo troškove avionskog prevoza u ekonomskoj klasi do vašeg mjesta boravka. Ako želite da sačekate popravku vozila, rado ćemo vam rezervisati hotel i pokriti troškove smještaja3.

3. NABAVKA REZERVNIH DJELOVA
UKOLIKO REZERVNI DIO NIJE DOSTUPAN

Ako ovlašćeni Mazda servis ne bude imao rezervne djelove koji su potrebni za popravku vašeg vozila, obezbijedićemo ih u najkraćem mogućem roku. Pokrićemo troškove hitne isporuke, uključujući troškove avionske pošiljke, kao i carinjenja. Sve što treba da platite je cijena rezervnog dijela.

4. VRAĆANJE VOZILA
ŠTA AKO POPRAVKA POTRAJE DUŽE VRIJEME?

Ukoliko Mazdin servisni partner ne može da popravi kvar ili štetu na vozilu u roku od 5 dana, obezbijedićemo prevoz vozila do najbližeg ovlašćenog Mazdinog servisnog partnera (ili na vaš zahtjev do željenog Mazda servisnog partnera ukoliko je udaljen do 50km od mjesta kvara ili nezgode). Organizovaćemo nastavak putovanja do vašeg odredišta ili mjesta stanovanja kao i povratno putovanje radi preuzimanja vozila nakon popravke.

5. U SLUČAJU GREŠKE VOZAĆA
LJUDSKI JE GRIJEŠITI

Ako svoje putovanje ne možete da nastavite zbog neke svoje greške, na primjer zato što vam je nestalo goriva, još uvijek možemo da vam pomognemo. Ukoliko pomoć na putu ne bude mogla na licu mjesta da obezbijedi nastavak vašeg putovanja, vaše vozilo ćemo odšlepati do najbližeg Mazdinog servisnog partnera ili na vaš zahtjev do željenog Mazda servisnog partnera ukoliko je udaljen do 50km od mjesta kvara ili nezgode). Pokrićemo troškove pomoći na putu i šlepanja2.

6. U SLUČAJU KRAĐE VOZILA
ŠTA AKO VAM UKRADU AUTOMOBIL?

Ukoliko vaše vozilo bude ukradeno na lokaciji koja je udaljena više od 80km vazdušne linije od vašeg mjesta stanovanja, obezbijedićemo i finansirati vaš povratak kako je opisano u tački 2 ili možemo organizovati noćenje u skladu sa uslovima navedenim u brošuri koju možete preuzeti ispod3.

2 Troškovi goriva nisu pokriveni

3 Troškovi obroka i druge potrošnje nisu pokriveni